Jimmy Creed (06-05-2007)

Bos en Duinschool, Bloemendaal

Grove motoriek

Jimmy heeft een wat geringere lengtegroei van met name de pijpbeenderen. Hij zal hierdoor altijd wat kleiner zijn. Zijn armen, benen en vingers zijn korter in vergelijking met zijn verdere afmetingen. Doordat de verhoudingen anders zijn en hij een geringere spierspanning heeft is zijn motorische ontwikkeling langzamer en heeft hij meer moeite met zijn evenwicht. Tot hij kon lopen (Jimmy was 2,5 jaar) kreeg Jimmy wekelijks fysiotherapie. Jimmy ging van oktober 2010 tot juni 2012 elke maandagmiddag samen met zijn broer naar reguliere peuter- kleutergym bij turnvereniging BATO in Haarlem. Dit was goed om zijn grove motoriek te verbeteren. Hij integreerde hier gewoon met andere kinderen en werd gestimuleerd door de groep. Juf Brenda werd helaas heel ziek. Ze was een uniek persoon met een enorm goed hart.

Minder duidelijke symptomen bij ziekte

Jimmy is een gezond kind dat niet veel ziek is, maar als hij dat wel wordt vertoont hij minder snel en minder duidelijk symptomen. Je moet als ouder en als juf iets eerder aan de bel trekken als je verschijnselen signaleert dan dat je bij een ander kind zou doen. We gaan bijvoorbeeld net iets eerder naar de huisarts als hij begint te hoesten. Jimmy zijn huisarts is Mariƫt Heinsdijk.

Down poli

Jimmy bezoekt jaarlijks de Down poli in de VU mc in Amsterdam waar de kinderarts Chantal Broers en de fysiotherapeut Will Busweiler zijn ontwikkeling en gezondheid bekijken. Jimmy was bij het laatste bezoek gezond. Uit zijn bloed bleek wel dat hij de ziekte van Pfeiffer had gehad. Het is een grote kans dat hij dit had in de winterperiode van 2012 toen hij vermoeidheid toonde maar omdat hij het op het moment van bloedprikken niet meer had is het niet met zekerheid vast te stellen.

KNO arts

Jimmy zijn gehoor is op dit moment goed genoeg voor zijn spraak-taal ontwikkeling. Hij heeft ruim twee jaar buisjes gehad. Rond zijn 5e levensjaar vielen ze er uit. Hij hoort nu zonder de buisjes ruim voldoende. Het kan lastiger zijn in een ruimte waar veel mensen zijn en ook bij verkoudheid hoort hij minder. Goed articuleren is daarom belangrijk en hem aan kijken wanneer je iets tegen hem zegt. Dit is zo wie zo belangrijk omdat auditieve informatie minder goed binnenkomt dan visuele informatie. Jimmy zijn gehoor wordt om het half jaar en nu om het jaar getest door het Audiologisch Centrum in de VU mc en geĆ«valueerd door KNO arts dr. R.N.P.M. Rinkel.

Oogarts

Jimmy draagt sinds hij twee jaar is een bril met aan beide zijden een sterkte van + 4,5 en is onder controle bij oogarts J. Krijnen in het VU Medisch Centrum. Voor periodes moest Jimmy een sticker op zijn linker oog omdat zijn rechter oog een beetje lui is maar niet ernstig.