Jimmy Creed (06-05-2007)

Bos en Duinschool, Bloemendaal

Marga Priem, fysiotherapeut. Tot Jimmy kon lopen (Jimmy was 2,5 jaar) kreeg Jimmy wekelijks fysiotherapie. De eerste jaren kwam Marga aan huis en daarna ging ik met Jimmy naar de praktijk aan de Zuideremmakade in Haarlem.

http://www.kinderfysiozuideremmakade.nl/