Jimmy Creed (06-05-2007)

Bos en Duinschool, Bloemendaal

 

September 2012

Inleiding Leespraat:

Jimmy werkt met de Leespraat methode. Een communicatie methode, speciaal ontwikkeld voor kinderen met Downsyndroom, die kinderen leert lezen én praten. Het programma werkt van visueel naar auditief en van globaal naar analytisch. Het programma kan op jonge leeftijd worden gestart en is een doorgaande lijn van de eerste woordjes tot en met het technisch en begrijpend lezen op school.


Leespraat is een communicatie programma. De kracht van Leespraat ontstaat wanneer geschreven woorden zoveel mogelijk in de natuurlijke situaties wordt ingezet, zowel thuis als op school. Het lezen moet functioneel en dicht bij de belevingswereld staan.

In plaats van alleen te praten (auditief), schrijf je het ook op (visueel). Het auditieve aspect wordt slechter verwerkt en vervliegt. Het visuele kanaal werkt bij deze kinderen veel sterker en het vervliegt niet, woorden en zinnen kunnen worden nagelezen. Maak veel gebruik van een (white) bord. Verhelder een verhaal door korte zinnen op te schrijven, maak regels helder door ze op te schrijven enz.

Leespraat naar aanleiding van Jimmy zijn belevenissen.

Zo stond Jimmy bij de school te zwaaien naar de vuilnismannen die de grote container met vuil van de school kwamen op halen. De vuilniswagen draaide stopte bij Jimmy en de vuilnisman vroeg of Jimmy in de vuilniswagen wilde zitten. Nou dat was natuurlijk wel spannend. Ik maakte natuurlijk een foto voor zijn belevenissen boek voor in de kring.

vuilnisman

Ik draaide thuis een kleurplaat uit van een vuilniswagen. Omdat er meer interesse voor knippen was ging Jimmy eerst de vuilniswagen uit knippen en de woorddelen van het woord vuilnismannen en vuilniswagen. Jimmy heeft zich het knippen het afgelopen jaar goed meerster gemaakt.

Jimmy maakt het woord vuilniswagen

Jimmy maakt het woord vuilnismannen

Jimmy is klaar en mag kleuren

December 2011. Woorden en zinnen 'trainen' zodat ze beter beklijven.

Omdat de woorden niet altijd bleven hangen adviseerde Hedianne de woorden wat meer te gaan trainen.

  • 1. We nemen wekelijks ongeveer 10 nieuwe woorden waarmee je ook wisselzinnen kunt maken.
  • 2. We laten Jimmy uit 3 woorden kiezen. Als hij ze goed antwoord mag hij ze in de brievenbus doen.


Als hij een woord niet goed weet laat dan hetzelfde woord even zien met een tweede kaartje haal het weg en laat hem meteen weer kiezen. Je laat hem even spieken : )

Herhaal het woord weer in dezelfde sessie en laat het terug komen tot dat hij het woord goed oppakt zonder dat je hem hoeft te laten spieken.

Let er op dat je niet het woord vraagt dat je net hebt toegevoegd bij het kiezen uit drie, omdat hij daar automatisch het eerst naar kijkt. Verder moet je ook afwisselend links, midden, en rechts vragen, zodat hij echt iedere keer alle drie kaarten even moet bekijken.

  • 3. We laten Jimmy de woorden benoemen.

Als hij een woord niet weet laat hem dan weer kiezen tussen twee woorden. Laat daarna dit woord weer terugkomen in dezelfde sessie totdat hij het kan benoemen zodat het beklijft.

  • 4. Maak wisselzinnen.

Laat hem de gehele zin aanwijzen en oplezen en wissel één woord. Je kunt een zin oplezen en dat hij het juiste wisselwoord moet toevoegen.

Maak omdraaizinnen. Draai om vanaf het laatste woord. Zet punten op de achterkant van de kaartjes wat het visueel maakt dat hij een woord moet zeggen, oproepen.

  • 5. Laat hem woorden op begin letter sorteren. Neem twee bakjes met de beginletter erop en leg de nadruk in de uitspraak op de beginletter om hem te sturen.

We zijn hier sinds afgelopen woensdag mee begonnen. Elke avond even (een aantal punten lukt dan) en soms op een moment overdag. Hij pakt het verrassend snel op. De woorden die minder beklijven kunnen we meenemen naar de nog komende week. Als meerdere mensen uit Jimmy zijn team met dezelfde woorden gaan oefenen geloof ik dat het effectief zal gaan werken.

  • 6. Woorden uit de algemene woordenschat moeten ook herhaald blijven worden door te flitsen en als hij ze niet weet door te laten kiezen uit twee of drie.

Het schema van Jimmy zijn leeswoordenschat is te vinden onder het kopje Leeswoordenschat en zo ook de woorden waar we in deze periode mee bezig zijn.

Het blijven herhalen van losse woorden is belangrijk. Daarnaast vindt Jimmy het ook leuk om na het puzzelen de woorden bij de afbeelding te leggen en met een beetje getover is het nog leuker !

Hieronder kijkt Jimmy samen met Heidi specifieker naar de woorden en wordt er auditief nadruk gelegd op de laatste letter. Hij pakt het al aardig op. In opdracht werken wil hij nog niet altijd en houdt graag zelf de regie in handen.