Jimmy Creed (06-05-2007)

Bos en Duinschool, Bloemendaal

Jimmy leest samen met Isadora uit eigen gemaakt boekje. Jimmy heeft de tekeningen in het boekje zelf getekend. Hij herhaald door mee te lezen meer woord zinnetjes "dag beer, dag paard" en oefent hierdoor het gebruik van langere zinnen. Hij heeft door het lezen (kameel) een aanknopingspunt om spontaan iets te vertellen. Hij herinnerd zich de kameel in Artis en vertelt aan ons dat de kameel bulten op zijn rug heeft. In het volgende filmpje zie je dat andere kinderen zichzelf ook woordbeelden aanleren zonder dat we er zo van bewust zijn.