Jimmy Creed (06-05-2007)

Bos en Duinschool, Bloemendaal

 

Leren rekenen met De Rekenlijn, rekenvoorbereiding.

Rekenen wordt over het algemeen gezien als een te abstract en moeilijk vakgebied voor kinderen met Downsyndroom. Wanneer men echter het kind vanaf jonge leeftijd op een leuke manier introduceert in de wereld van tellen en getallen, zal een kind de motivatie en vaardigheden ontwikkelen om later ‘echt’ te leren rekenen.
Oudere peuters en kleuters kunnen gaan oefenen in de tien deelvaardigheden van het voorbereidend rekenen:

  • 1.  Globale aantallen herkennen
  • 2.  Cijfers herkennen
  • 3.  Tellen en terugtellen
  • 4.  Volgorde van de getallen
  • 5.  Aftellen van hoeveelheden
  • 6.  Vergelijken van hoeveelheden, evenveel-meer-minder
  • 7.  Splitsen van kleine aantallen met concrete voorwerpen
  • 8.  Ruimtelijke begrippen en rangtelwoorden
  • 9.  Cijfers schrijven
  • 10. Seriëren

Op www.stichtingscope.nl vind je meer informatie over de cursus rekenvoorbereiding en de rekenlijn tot 10.