Jimmy Creed (06-05-2007)

Bos en Duinschool, Bloemendaal

Een goed voorbeeld waar je ziet dat Jimmy visueel sterker is dan auditief. De opdracht wordt eerst auditief uitgelegd. Jimmy pakt het niet goed op. Vervolgens wordt het één keer voor gedaan (visueel) en Jimmy pakt de opdracht wel op. Hij wil wel dat de vormen precies op elkaar liggen. Verder zie je dat hij wat zijn spraakontwikkeling betreft aan het papegaaien is.

Met deze vormenstoof kun je onder andere zien hoe de flexibiliteit van Jimmy is. Ger Ramakers: "Dit heeft ook met de flexibiliteit te maken en dat doet hij ook al heel goed zie ik. Ik ben niet ontevreden over hoe hij dit aanpakt. Je doet het heel goed Jimmy! Hij is visueel sterk. Daar licht duidelijk een sterk punt bij hem."

Hierboven zie je dat het begrip veel groter is dan de spontane spraak.

Dr. Ger Ramakers,

Klinisch Ontwikkelingspsycholoog

Longitudinaal Onderzoek
Langdurig onderzoek aan de UvA naar de ontwikkeling van jonge kinderen

Sinds 2007 heb ik in mijn onderzoek aan de UvA een groep van 140 kinderen waaronder Jimmy Creed vanaf de leeftijd van 9 maanden gevolgd in hun verstandelijke en temperament ontwikkeling. In deze groep zaten kinderen met een normale ontwikkeling, kinderen met een vertraagde of afwijkende ontwikkeling en vermoedelijk hoogbegaafde kinderen. Elke 6 maanden deden we bij deze kinderen ontwikkelings- of IQ-testen, spelobservaties en vulden de ouders allerlei vragenlijsten in: de best bestudeerde kinderen van Nederland! Fantastisch om te zien hoe de hummeltjes zich schijnbaar moeiteloos ontwikkelen tot jonge kinderen met een eigen identiteit, mogelijkheden en beperkingen! Helaas gaat het niet bij alle kinderen goed. De eerste tekenen van een verstandelijke beperking, autisme of ADHD zijn vaak al vroeg te herkennen. Ouders zien het vaak als eerste, maar worden niet altijd serieus genomen. En dat terwijl vroeg ingrijpen de beste kansen biedt om de ontwikkeling bij te sturen. Ook hoogbegaafdheid kan al vroeg tot problemen leiden.

Het is mijn overtuiging dat vroege onderkenning en interventie de beste kansen bieden op een zo goed mogelijke ontwikkeling voor elk kind: beperkt, anders, normaal of hoogbegaafd. Vanuit die overtuiging probeer ik mijn onderzoekservaringen in mijn praktijk toe te passen. Mijn doel is om daarmee bij te dragen aan een beter toekomstperspectief voor kinderen en aan een beter jeugdzorg beleid.

http://www.ontwikkelingsadvies.nl/longitudinaal-onderzoek/

Download hier het document. Verstandelijke ontwikkeling van jonge kinderen: Nut van vragenlijsten en spelobservatie om ontwikkelingsproblemen vroeg te onderkennen. Dr. Ger JA Ramakers AMC, 13 september 2011.