Jimmy Creed (06-05-2007)

Bos en Duinschool, Bloemendaal

Het zingen van liedjes met ondersteunende gebaren stimuleert de spraak- taalontwikkeling. Alleen voor de belangrijke woorden uit een zin wordt een gebaar gemaakt, waardoor er meer nadruk wordt gelegd op deze woorden. Op die manier ga je vanzelf langzamer en duidelijker zingen, waardoor de tekst minder klinkt als één grote brei. Hierdoor kan een kind de taal beter begrijpen en verwerken.

Kinderen houden ervan om

Kinderen met het syndroom van Down hebben doorgaans problemen met hun spraaktaal ontwikkeling. De actieve taalbeheersing (dat wat kinderen zeggen) komt op latere leeftijd op gang dan bij “normale” kinderen. De receptieve taalbeheersing bij kinderen met downsyndroom is veel groter (wat kinderen begrijpen) dan actieve taalbeheersing (dat wat kinderen zeggen). Ze begrijpen dus veel meer dan dat ze kunnen zeggen. Dit leidt nogal eens tot frustraties. Om Jimmy een mogelijkheid te bieden zich uit te drukken en te kunnen communiceren zijn we op vroege leeftijd begonnen met ondersteunende gebaren. De ondersteunende gebaren zijn gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal.