Jimmy Creed (06-05-2007)

Bos en Duinschool, Bloemendaal

Uit onderzoek van onderwijsmedewerker SDS, Drs. Gert de Graaf naar een representatieve steekproef van enkele honderden kinderen met Downsyndroom mag worden geconcludeerd dat reguliere schoolplaatsing direct bijdraagt aan een betere ontwikkeling van schoolse vaardigheden bij leerlingen met Downsyndroom.

Drs. Gert de Graaf, pedagoog en onderwijs-medewerker SDS :

“Regulier onderwijs biedt grote voordelen. Leerlingen met Downsyndroom leren over het algemeen in het regulier onderwijs veel meer op het gebied van schoolse vaardigheden dan in het speciaal onderwijs. Zo is van de leerlingen met een overwegend reguliere schoolloopbaan (vijf jaar of langer op een reguliere basisschool) tegen het einde van de basisschool periode 87 procent minstens in staat tot het lezen van korte verhalen en leest 55 procent voor zijn of haar plezier boeken met langere verhalen. Voor leerlingen met een overwegend speciale schoolloopbaan liggen deze percentages veel lager, op 39 en 11 procent.

In de praktijk start meer dan de helft van de kinderen met Downsyndroom in Nederland op een reguliere school en meer dan de helft daarvan verblijft minstens vijf jaar in het regulier onderwijs. Kinderen die

De VIM (oorspronkelijke afkorting: Vereniging voor een geïntegreerde opvoeding van kinderen met downsyndroom) is opgericht in 1986 door ouders en onderwijsgevenden en is een vereniging van ouders, leerkrachten en eenieder die zich betrokken voelt bij de inclusie van kinderen met downsyndroom in het regulier primair en voortgezet onderwijs. In onze visie is inclusie

bal vasthouden2

Inclusief onderwijs betekent dat alle kinderen, ongeacht achtergrond, dezelfde scholen bezoeken, in heterogene groepen functioneren en het gewone onderwijsprogramma volgen afgestemd op hun eigen mogelijkheden.
Leerlingen leren van en met elkaar als ze samen worden onderwezen in dezelfde leer- en leefgemeenschap. Zo ontwikkelen ze zich tot volwaardige burgers met een actieve deelname in de maatschappij.

Lees meer op: http://www.inclusiefonderwijs.com/?p=home

Consulent: Henriëtte Lemmen

De consulent van het Onderwijsloket Haarlem en omstreken geeft onafhankelijk voorlichting en advies. Samen wordt besproken wat de mogelijkheden zijn voor het kind. De consulent kan informeren over de mogelijkheden van begeleiding op de basisschool en

Subcategorieën