Jimmy Creed (06-05-2007)

Bos en Duinschool, Bloemendaal

Consulent: Henriëtte Lemmen

De consulent van het Onderwijsloket Haarlem en omstreken geeft onafhankelijk voorlichting en advies. Samen wordt besproken wat de mogelijkheden zijn voor het kind. De consulent kan informeren over de mogelijkheden van begeleiding op de basisschool en

de route naar het speciaal basisonderwijs. De consulent onderhoudt contacten met de scholen en andere instellingen die zorg of deskundigheid kunnen aanbieden. De consulent kan op het juiste moment contact leggen tussen ouders en de traject begeleider of plaatsingsfunctionaris van een school voor speciaal onderwijs. Ook kan de consulent verwijzen naar andere instanties die ouders verder kunnen helpen.
Het gebruik van het Onderwijsloket is gratis.

www.onderwijslokethaarlem.nl