Jimmy Creed (06-05-2007)

Bos en Duinschool, Bloemendaal

bal vasthouden2

Inclusief onderwijs betekent dat alle kinderen, ongeacht achtergrond, dezelfde scholen bezoeken, in heterogene groepen functioneren en het gewone onderwijsprogramma volgen afgestemd op hun eigen mogelijkheden.
Leerlingen leren van en met elkaar als ze samen worden onderwezen in dezelfde leer- en leefgemeenschap. Zo ontwikkelen ze zich tot volwaardige burgers met een actieve deelname in de maatschappij.

Lees meer op: http://www.inclusiefonderwijs.com/?p=home