Jimmy Creed (06-05-2007)

Bos en Duinschool, Bloemendaal

Uit onderzoek van onderwijsmedewerker SDS, Drs. Gert de Graaf naar een representatieve steekproef van enkele honderden kinderen met Downsyndroom mag worden geconcludeerd dat reguliere schoolplaatsing direct bijdraagt aan een betere ontwikkeling van schoolse vaardigheden bij leerlingen met Downsyndroom.

Drs. Gert de Graaf, pedagoog en onderwijs-medewerker SDS :

“Regulier onderwijs biedt grote voordelen. Leerlingen met Downsyndroom leren over het algemeen in het regulier onderwijs veel meer op het gebied van schoolse vaardigheden dan in het speciaal onderwijs. Zo is van de leerlingen met een overwegend reguliere schoolloopbaan (vijf jaar of langer op een reguliere basisschool) tegen het einde van de basisschool periode 87 procent minstens in staat tot het lezen van korte verhalen en leest 55 procent voor zijn of haar plezier boeken met langere verhalen. Voor leerlingen met een overwegend speciale schoolloopbaan liggen deze percentages veel lager, op 39 en 11 procent.

In de praktijk start meer dan de helft van de kinderen met Downsyndroom in Nederland op een reguliere school en meer dan de helft daarvan verblijft minstens vijf jaar in het regulier onderwijs. Kinderen die

minder leerbaar zijn (of als zodanig worden gezien), kinderen die meer moeite hebben met zelfstandig werken, ongezeglijker zijn, minder goed duidelijk kunnen maken wat zij bedoelen en moeilijker verstaanbaar zijn, lopen meer kans om ‘vast te lopen’ op een reguliere school. Dergelijke kind kenmerken maken de draaglast voor een school groter. Maar de draagkracht van scholen verschilt ook zeer. Sommige reguliere scholen blijken goed onderwijs te kunnen bieden aan een relatief bewerkelijke leerling met Downsyndroom, terwijl er ook reguliere scholen ‘afhaken’ met feitelijk een relatief goed functionerende leerling. Uit de enquêtes komt naar voren dat integratie meer kans van slagen heeft als de leerkrachten voldoende vertrouwen hebben in de leermogelijkheden van het kind, de directeur en het team achter de integratie staan, de school open is voor zorg leerlingen in het algemeen en de leerkrachten in het onderwijs rekening houden met verschillen tussen leerlingen.” (bron: Down&up 80)

Deel 1 van dit onderzoek, onderwijs aan leerlingen met Downsyndroom, vindt u in Down&Up nr. 79 Down & up en deel 2 van vindt u in Down&Up nr. 80 (pagina’s 37-54).