Jimmy Creed (06-05-2007)

Bos en Duinschool, Bloemendaal

 

Rekenlijn (voorbereidend rekenen)

Inleiding Rekenlijn (voorbereidend rekenen)

Jimmy werkt met de rekenvoorbereiding van de Rekenlijn. De rekenlijn is methodisch opgebouwd. Je kunt de checklisten achterin de map na te lezen en als leidraad te gebruiken.


Globaalaantallen

Bij de rekenvoorbereiding leert het kind aantallen t/m 5 globaal te herkennen, dus in één keer, in plaats van af te tellen. Dit ontwikkelen van een ‘gevoel’ voor de verschillende aantallen is van wezenlijk belang voor het leren rekenen volgens de Rekenlijn methode. Wanneer dit wordt beheerst, leren we grotere aantallen af te tellen.

We leren deze globaal aantallen aan middels matchen, kiezen en benoemen. Jimmy heeft al goede stappen gezet en dit kan uitgebreid worden totdat hij het aantal 5 in één keer herkent.

Laat Jimmy zoveel mogelijk in natuurlijke situaties de aantallen zien: bijv. bij een koekje, snoepjes, aantal stukjes brood wat nog over is enz.

 

Cijfers herkennen

Leer Jimmy cijfers herkennen: 0 t/m 20. Cijfer voor cijfer. Cijfers tot en met 10 beheerst Jimmy al. Wanneer Jimmy een cijfer en een globaal aantal goed herkent, kan de stap worden gemaakt een cijfer op een aantal te leggen. Tot en met 3 pakt Jimmy dit al goed op.


Tellen

Leer Jimmy de telrij tot 20. Tot 10 kan hij dit al goed. Dit kan geoefend worden door de cijfers 0 t/m 20 samen op volgorde te leggen en deze samen af te tellen. Dan draaien we het laatste cijfer om en tellen we opnieuw af, totdat hij de hele rij uit zijn hoofd opzegt.


Wanneer de getalrij er goed in zit, kan er gestart worden met het terugtellen, op zelfde wijze.


Volgorde van getallen

Jimmy oefent reeds met het zelf op volgorde leggen van cijfers en het juiste cijfer op de juiste plaats in de getalrij te zetten.


Aftellen

Met het aftellen van hoeveelheden kan begonnen worden zodra de globaalaantallen t/m 5 er goed in zitten. Te vroeg beginnen betekent meestal dat de kinderen ook kleine aantallen weer gaan tellen, terwijl we de kinderen juist trainen dit in één keer te zien.

 

Splitsen van kleine aantallen

  • Gezien Jimmy al kleine aantallen in één keer herkent, kunnen al direct stappen worden gezet in dit onderdeel.
  • Dit zijn oefeningen als: Welk voorwerp is weg? Tot: Hoeveel voorwerpen zijn er weg? Dit kan in hele kleine stapjes aangeleerd worden en is een waardevolle voorbereiding voor het splitsen in de Rekenlijn tot 10.

 

Aanleren van rekenbegrippen

Het aanleren van rekenbegrippen moet apart worden geoefend. We kunnen er niet zomaar vanuit gaan dat Jimmy begrippen als ‘eerste’, ‘laatste’, ‘meer’ en ‘minder’ zomaar begrijpt. Hiervoor staan vele oefeningen beschreven in de map van de rekenvoorbereiding van de Rekenlijn om deze in te oefenen. Het is wel raadzaam deze begrippen bij het juiste woord in te oefenen, omdat Jimmy dit verderop bij het rekenen nodig heeft.

Ondersteun de begrippen door ze op te schrijven.