Jimmy Creed (06-05-2007)

Bos en Duinschool, Bloemendaal

 

Schrijven van letters en het maken van woorden

Schrijven is een onderdeel binnen Leespraat. Met leespraat leren we het kind schrijven met verbale sturing.

Dit is de algemene procedure:

 • Neem een werkblad met overtrekletters
 • Doe zelf voor hoe je de letter schrijft en verwoord dit.
 • Laat het kind de letter overtrekken, terwijl jij zijn hand stuurt (mouleren).
 • Gaat het beter, dan stuur je de beweging alleen nog licht aan.
 • Dan laat je het kind schrijven met enkel verbale sturing.
 • Dan schrijf jij de letter en stuurt het kind jou verbaal.
 • Daarna vraag je het kind de letter uit zijn hoofd te schrijven (zonder voorbeeld).
 • Volgende keren kan je een werkblad aanbieden met nog maar een paar enkele gestippelde letters en daarna één waarbij alleen het beginpunt wordt aangegeven.

 

Wanneer het kind de letter kent kan je een volgende letter kiezen.

We gaan dus pas over naar een volgende letter, als de letter echt in zijn geheugen gegrift staat, anders blijft het kind alleen maar ‘na schrijven’. Werkbladen zijn van verschillende methodes beschikbaar, een goede methode is ‘schrijven op maat’. Voorbeelden van verbale sturing zijn terug te vinden in de Leespraatmap en kan aan het kind worden aangepast. Het is raadzaam de verbale sturing op strategiekaartjes te schrijven.


Ook kan Jimmy leren zelf woorden te maken, zonder dat hij de letters kan schrijven, bijv. met behulp van een magnetische letterkist (bijv. ‘letterwoord’), stempels of een computer.


Vaak kiezen we eerst voor de eigen naam. Er zijn verschillende manieren het zelf woorden leren maken aan te leren. We kiezen meestal voor de visuele wijze: leg het woord neer. Jimmy mag het naleggen. Vervolgens haal je 1 woord weg, en benoem je de naam van de letters van dit woord op volgorde. Vervolgens draai je de laatste letter om, en benoemt Jimmy de letters opnieuw, totdat alle letters omgedraaid zijn. De letters worden door elkaar gelegd en Jimmy probeert zelf het woord te maken.


Wanneer di t goed lukt, en een volgende keer weer, kan het worden uitgebreid naar een volgend woord. Wanneer Jimmy goed in woorddelen kan lezen, kan hij op zelfde wijze langere woorden per woorddeel uit zijn hoofd leren leggen.


Ook kan er bekeken worden of Jimmy op basis van auditieve analyse woorden kan maken, door het woord te verklanken bijv. met behulp van de klankboog (zie Leespraatmap). Dit is echter niet voor alle kinderen een succesvolle wijze.

Kortom:

Schrijven en maken van woorden

  1. Letters leren schrijven
  2. Woorden leren maken, mbv letterkist e.d.